icon-facebook icon-google icon-instagram icon-menu-btn icon-play icon-sms icon-twitter screen-email-templatesms-phonevoiceeeIncoming call Contactissimo +1 234 567voiceeeeeeeeeeeeIncoming call Contactissimo +1 234 567voicetexttRecord your voice message after entering its nameDuration: 5,3sVoice Template Name

Общи условия

Povikvane e интернет-базирана услуга за изпращане на кратки текстови съобщения (SMS) и автоматизирани гласови обаждания, достъпна чрез уебсайта https://www.povikvane.io. Улугата “Povikvane”, както и сайта https://www.povikvane.io са собственост на “ЩРАК БГ” ЕООД, с ЕИК: 201099172

Достъпът до Povikvane чрез уебсайта https://www.povikvane.io (накратко “Уебсайта” или “Сайт”) и използването му са подчинени на следните „Общи условия за използване” и на всички съответни приложими закони в Република България. С посещаването и/или използването на Уебсайта потребителите се съгласяват да спазват настоящите Общи условия за използване.

Уебсайтът на Povikvane съдържа много елементи, които са защитени от националните, европейски и международни закони за авторски и други права на интелектуална собственост, като например (но без ограничаване до изброените) търговски марки, търговски наименования, логотипи, снимки, видео, музика, текстове и графичeн дизайн на Уебсайта (наричани по-нататък Съдържание). При спазване на всички допълнителни ограничения, произтичащи от приложимите закони, за защита на тези права се прилагат следните ограничения при използването на Уебсайта.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Нито една част от този Уебсайт не може да бъде копирана по електронен или друг начин, освен до степен, необходима за ефективни справки и за използване на предлаганите от него услуги. Възпроизвеждането, на която и да е част от Уебсайта, е изрично забранено.

Povikvane може да бъде използвана както от физически, така и от юридически лица. Потребителите могат да ползват Уебсайта и Съдържанието му единствено за персонални и фирмени цели – при положение, че спазват всички указания за авторски права и други указания за собственост – и забранява използването на Уебсайта и Съдържанието му за всякакви търговски цели.

В този сайт може да има връзки към външни интернет сайтове. Препратките към външни сайтове са поставени единствено за улеснение на потребителя и Povikvane не носи отговорност за собствениците и операторите на тези уебсайтове или за услуги, предоставени на тях, нито за тяхното съдържание, не приема и не се обвързва с условия, гаранции или други декларации, свързани с тях, и не приема задължения, свързани с тях (вкл. задължения, произтичащи от иск за нарушаване на правата върху интелектуална собственост на трети лица, въз основа на съдържанието на някой от интернет сайтовете, към които има връзки, включени в Уебсайта на Povikvane).

С приемане на настоящите Общи условия за ползване потребителите нямат право да възпроизвеждат (чрез разпечатване, запазване върху носител или по друг начин), разпространяват, излъчват, променят по какъвто и да е начин, както и по друг начин да използват материали, включени в този Уебсайт, освен по начините, допустими съгласно Общите условия. Тези ограничения важат за целите материали или за части от тях.

Потребителите нямат право да премахват от материалите, копирани или разпечатани от този уебсайт, предупредителните указания за авторско право, търговските марки или друга интелектуална собственост, съдържаща се в оригинала.

ЗЛОУПОТРЕБА

Използването на Уебсайта или на Съдържанието по начин, който затруднява останалите потребители, нарушава правата им, прекъсва правилното функциониране на Уебсайта по друг начин или оказва неблагоприятно влияние върху предоставената информация и/или софтуера, който контролира функционирането му, е строго забранено. Използването на Уебсайта чрез заобикаляне на мерките за защита на запазените му части не е разрешено. Използването на Уебсайта, по начин, по който би могъл да се счита за представляващо или насърчаващо поведение, което би могло да се счита за криминално престъпление, да дава повод за търсене на гражданска отговорност или да противоречи по друг начин на законодателството на някоя държава, е забранено.

ОТГОВОРНОСТ

Povikvanae, и която и да е друга страна, участвала при създаването, изграждането или предлагането на Уебсайта, не носи отговорност за загуби, щети или разходи, преки, странични, последващи, специални или типични повреди, произтичащи от използването на Уебсайта и/или услугите (включително отговорността за закъснения или неточности при предаването на информация, за прекъсване, временно или окончателно прекратяване на показването на този Уебсайт), освен ако такава щета не е резултат от умишлени виновни действия от страна на Povikvane.

Povikvane не носи отговорност за повреди на компютърно оборудване или заразяването му с вируси вследствие на достъп, използване или разглеждане на Уебсайта или използването на Съдържанието му.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ЩРАК БГ ЕООД, респективно Povikvane, е регистриран администратор на лични данни с идентификационен номер 287547 в списъка на регистрираните Администратори на лични данни в Комисия за защита на лични данни. Администраторите на Povikvane обработват и използват данните, събрани или предоставени от посетителите на Уебсайта, съгласно действащите нормативни разпоредби относно поверителността и защитата на личните данни. Включените на Уебсайта връзки към други интернет сайтове не попадат в обхвата на декларацията за поверителност и защита на личните данни.

ПРЕНОС НА ЛИЧНИ ДАННИ ДО ТРЕТИ ЛИЦА

Информацията и личните данни, които потребителите предоставят на уебсайта povikvane.io не са публични и няма да бъдат разкривани на трети лица, освен в случаите, предвидени от закона или когато това е необходимо за извършване на заявените от потребителите дейности. Povikvane гарантира, че името и адресът на потребителите няма да бъдат продавани, заменяни или отдавани под наем, ще бъдат използвани само за кореспонденция и ще спазва пълна конфиденциалност. Личните данни на потребителите се събират само за определените от закона цели и се обработват съгласно изискванията на закона.

ДЕКЛАРИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

С публикуването на лични данни в някоя от секциите на уеб страницата на Povikvane, потребителите декларират, че:

  1. предоставят личните си данни доброволно и по собствено желание;
  2. могат да оттеглят вече даденото съгласие по всяко време чрез премахване на своята регистрация в Povikvane;
  3. дават съгласие предоставените от тях лични данни да бъдат съхранявани, обработвани и предоставяни от Povikvane съгласно настоящите условия и разпоредбите на българското законодателство;
  4. са запознати с правата им на достъп и на коригиране на събраните данни чрез подаване на заявление до Povikvane, както и с последиците от отказ за предоставяне на данните;
  5. дават своето съгласие да им се изпращат съобщения (имейл), касаещи функционалности на Povikvane, включително информиране на потребителите за активности по/от техния профил.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Финансова информация за потребителите, ползващи услугата за онлайн разплащане, не попада в базата данни на Povikvane, а се предава директно към системите за онлайн разплащания на PayPal Inc, BrainTree). След завършване на регистрацията в специализираните секции на Уебсайта, заявената сума за плащане се превежда автоматично към банковата сметка на Povikvane, с титуляр ЩРАК БГ ЕООД.

Онлайн плащанията се извършват в съответствие с Общите условия за ползване на системите за онлайн разплащания на, PayPal Inc, BrainTree.

СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Когато посещавате Уебсайта povikvane.io, сървърите автоматично записват и анализират техническите данни за потребителския достъп, като например IP адреса на потребителите, предоставен от техния интернет доставчик, информация за интернет браузъра, който използват, Интернет сайта, от който посещават povikvane.io, включително дата и час на всяко посещение. Тези данни остават анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретно лице. Данните се използват, за да се анализират кои секции на Сайта представляват най-голям интерес за потребителите, с цел Уебсайтът да се направи по-интересен и по-удобен за ползване от потребителите, както и да се установят всякакви технически проблеми във възможно най-кратък срок. Потребителите могат да използват секции на Уебсайта без да предоставят личните си данни. Предоставените данни се използват единствено, ако това е абсолютно необходимо и само при положение, че същите се предоставят от потребителите доброволно и съзнателно.

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

За да могат потребителите да получават най-подходящата информация и най-добрите услуги, когато посещават Уебсайта povikvane.io, се събират данни чрез употреба на т. нар. „бисквитки“ (cookies). Това помага (а също и на други упълномощени трети страни) да бъде осигурено персонализирано преживяване на посетителите на Сайта. Освен това позволява да се подобрят услугите, така че потребителите лесно да намерят това, което търсят.

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки частици данни, които се изпращат до браузъра на потребителите от уеб сървър и се съхраняват на тяхното устройство, така че сайтът да може да разпознае техния компютър. Има два вида бисквитки – постоянни и временни или „сесийни“ бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на компютъра на потребителите или мобилно устройство за дълъг период от време. Сесийните бисквитки се поставят временно в компютъра им, когато посещават интернет сайт, но изчезват, когато затворят страницата, което означава, че те не се съхраняват за постоянно на тяхното устройство. Повечето компании използват бисквитки на сайтовете си, за да подобрят използваемостта. Бисквитките не могат да навредят на файловете на потребителите или да увеличат риска от вируси в компютъра им.

Povikvane и доставчиците на услуги могат да използват следните видове бисквитки:

Задължителни бисквитки (essential cookies).

Тези бисквитки са строго необходими, за да може уебсайтът да изпълнява своите функции. Използват се за:

Бисквитки за ефективност и функционалност (Performance and functionality cookies):

Тези бисквитки не са строго необходими, но позволяват да се персонализира онлайн преживяването на потребителите в Уебсайта. Използват се за:

Бисквитките се използват за:

Често тези бисквитки целят предоставянето на реклами, които са съобразени с потребителите – както в Сайта, така и извън тях. Този тип реклами са известни като „реклама, базирана на интересите“.

Сесийни бисквитки

Възможно е използването на сесийни бисквитки за:

– да се разпознава, когато потребителите се връщат на Уебсайта и използват определени услуги.

Как се използват бисквитките?

Информацията от бисквитките се използва, за да направим Интернет страница по-приятна и лесна за използване от потребителите и за да се да осигури персонализирани препоръки.

Бисквитки на трети страни

Използват се и някои бисквитки на трети страни, като част от предлаганите услуги на Сайта. Тези бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се контролират от уебсайта povikvane.io. По-долу са изброени бисквитките на трети страни, които се използват. Някои тях могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на браузъра на потребителите. За други е необходимо потребителите да посетят съответните сайтове и да следват осигурените инструкции.

GOOGLE ANALYTICS – за да генерира статистика за трафика на сайтовете и източниците на трафик, както и за конвертиране на мерките и продажбите – за отказ вижте тук https://support.google.com/analytics/answer/181881.

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА КОНВЕРСИИТЕ ЧРЕЗ FACEBOOK РЕКЛАМИ (FACEBOOK, INC.)

Проследяване на конверсиите чрез Facebook Реклами (Facebook Ads conversion tracking) e услуга за анализ, предоставяна от Facebook, Inc., която свързва данните от рекламната мрежа на Facebook с действията, извършвани чрез настоящото приложение.

Събирани лични данни: бисквитки и данни за потреблението.

Място на обработка: САЩ – Политика на поверителност.

АНАЛИЗ НА ФОРМУЛЯРИ И КОНВЕРСИОННИ ФУНИИ ЧРЕЗ HOTJAR (HOTJAR LTD.)

Hotjar е услуга за анализ, предоставяна от Hotjar Ltd.

Hotjar се съобразява с генеричните хедъри за изключване на проследяването (Do Not Track headers). Това означава, че потребителите могат да настроят браузъра си така, че скриптът да не събира данни за тях. Тази настройка е налице при всички основни браузъри. Потребителите, които искат да изключат проследяването, могат да прочетат тук.

Събирани лични данни: бисквитки и данни за потреблението

Място на обработка: Малта – Политика на поверителностОтказ (Opt Out)

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА КОНВЕРСИИТЕ ЧРЕЗ GOOGLE ADWORDS (GOOGLE INC.)

Проследяването на конверсиите чрез Google AdWords (Google AdWords conversion tracking) е услуга за анализ, предоставяна от Google Inc., която свързва данните от рекламната мрежа на Google AdWords с действията, осъществявани чрез настоящото приложение.

Събирани лични данни: бисквитки и данни за потреблението.

Място на обработка: САЩ – Политика на поверителност - Отказ (Opt Out)

GOOGLE ANALYTICS С АНОНИМИЗИРАН IP АДРЕС (GOOGLE INC.)

Google Analytics е услуга за уеб анализ, предоставяна от Google Inc. (по-долу само “Google”). Google използва събираните данни, за да проследява и изследва ползването на настоящото приложение, да изготвя отчети за дейностите и да ги споделя за целите на други услуги на Google.

Google може да използва събираните данни, за да контекстуализира и персонализира рекламите от собствената си рекламна мрежа.

Тази функция на Google Analytics анонимизира IP адреса на потребителите. Това се осъществява чрез съкращаване на потребителските IP адреси в държавите – членки на Европейския съюз или в други държави, които са страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Пълният IP адрес се изпраща към сървър на Google и се съкращава в САЩ само в изключителни случаи.

Събирани лични данни: бисквитки и данни за потреблението.

Място на обработка: САЩ – Политика на поверителностОтказ (Opt Out)

РАЗШИРЕНИE ЗА DISPLAY ADVERTISING В GOOGLE ANALYTICS (GOOGLE INC.)

Услугата Google Analytics за настоящото приложение може да ползва рекламиране чрез Google въз основа на интересите, данни за аудиторията на трети лица и информация от бисквитката DoubleClick (DoubleClick Cookie), за да разшири услугата на анализа чрез демографски данни и данни за интересите и за взаимодействието на потребителите с рекламните съобщения.

Събирани лични данни: бисквитки и данни за потреблението.

Място на обработка: САЩ – Политика на поверителностОтказ (Opt Out)

Как се изтриват бисквитки?

Потребителите могат сами да избират дали да приемат бисквитките или не. Ако искат да знаят кога техният компютър получава бисквитка, могат да настроят браузъра си така, че той да ги уведомява за това. Така имат възможност да приемат или откажат дадена бисквитка. Техният компютър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Ако искат да разберат как да направят това, могат да посетят aboutcookies.org. Потребителите трябва да имат предвид, че промените в браузъра, с които се деактивира функцията за бисквитки, ще попречат на части от нашия Сайт да функционират правилно.

ПОЛИТИКА ЗА ДАННИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА "ИНТЕГРИРАНЕ НА GOOGLE КОНТАКТИ В POVIKVANE"

Тази клауза се отнася единствено до желаещите да се възползват от услугата “Интегриране на Google Контакти (Google Contacts) в Povikvane” и по никакъв начин не засяга личните данни и информацията на ползватели на системата, които не използват упоменатата услуга.

Политика за ползване на Google Контакти

Обобщение на политиката за събиране на информация с цел интегриране на Google Контакти с Povikvane:
Събиране на Лични данни с цел използване от посочените услуги:

Видове на събирана информация

Операторът на лични данни не предоставя списък на събраните личните данни, както и техния вид.

Пълната информация за всеки вид лични данни, които се събират е описана в съответните раздели на Политиката за поверителност или в специфични текстове с обяснения, показани преди събирането на данните.

Личните данни могат да бъдат свободно предоставени от потребителя или в някой случаи да бъдат автоматично събрани при използването на системата.
Всички данни, изисквани от Povikvane са задължителни и непредставянето на тези данни може да направи невъзможно предоставянето на услугите на системата.

В случаите, при които системата Povikvane конкретно заявява, че някои данни не са задължителни, Потребителите са свободни да не предоставят тези данни без последствия за безпроблемното функционирането на услугата.

Потребители, които са несигурни кои лични данни са задължителни, могат да се свържат с оператора на лични данни или на намерят съответната информация в описанието на системата.
Всяко използване на "Бисквитки" (Cookies) - или на други инструменти за проследяване - от системата, или на услуги, собственост на трети лица с цел използване на настоящата система заявени от Потребителя, в допълнение към всички други цели, описани в настоящия документ и в правилата за използване на "Бисквитки", описани в Общите условия за ползване на системата.

Потребителите са отговорни за всички лични данни на трети страни, които са придобили, публикували или споделили чрез тази система и потвърждават, че имат съгласието на третата страна да предоставят данните на притежателя.


Начин и място на обработване на данните

Операторът на лични данни обработва данните на потребителите. При опити за ще неупълномощен достъп, разкриване, модифициране, или неупълномощено унищожаване на данните, операторът ще предприеме необходимите мерки за защита на данните.

Обработката на данните е извършва чрез използване на компютри и/или ИТ инструменти, следвайки организационните процедури и начини, тясно свързани с обозначените цели. Освен Контролиращия данните, в някои случаи данните могат да бъдат предоставени на няколко вида отговорни лица, включени в оперирането на сайта (администрация, продажби, маркетинг, системна администрация) или външни лица (като трети лица, предоставящи технически услуги, пощальони, хостинг доставчици, ИТ компании, комуникационни агенции) назначени, ако е необходимо, като обработващи данни, от притежателя на данните. Обновеният списък на тези трети лица може да бъде поискан от Контролиращия данни по всяко време.


Място

Данните се обработват в операционните офиси на Контролиращия данни и на всякакви други места, където се намират лицата, отговорни за обработката. За повече информация, моля, свържете се с Контролиращия данните.


Време на задържане

Данните се задържат за времето, необходимо за предоставяне на услугата, изисквана от потребителя, или посочено в целите, изложени в този документ. Потребителят винаги може да пожелае Контролиращият данните да прекрати обработката им или да премахне данните от системата.


Използване на събраните данни

Данните, засягащи потребителя се събират, за да позволят на притежателя да предостави своите услуги, също и за следните цели:

Личните данни, използвани за отделните цели, са изложени в обозначените раздели на този документ.


Подробна информация за събирането на лични данни

Личните данни се събират за следните цели и за използването на следните услуги:


Хостинг и програмна архитектура

Този вид услуга има за цел съхраняването на данни, които позволяват на системата Povikvane да работи, също и да предостави готова инфраструктура за изпълнение на специфични функционалности. Някои от тези услуги работят чрез географски разпределени сървъри, което затруднява определянето на действителното местоположение на съхраняване на личните данни.


Гугъл Облачно Пространство (Google Cloud Storage, Google Inc.)

Гугъл Облачно Пространство е хостинг услуга, предоставена от Гугъл.

Събирани лични данни: различни видове данни, както са уточнени в политиката за поверителност на услугата.

Място на обработка - САЩ, Политика за поверителност


Регистрация и идентификация

Чрез регистриране или идентифициране, потребителите позволяват на системата Povikvane да ги разпознае и да им даде достъп до съответните сървъри. В зависимост от описаното по-долу, трети страни могат да предоставят регистрационни и идентификационни услуги. В този случай, системата ще има възможност да достъпи някои данни, съхранявани от услуги на трети страни, за целите на регистрация и/или идентификация.


Google OAuth (Google Inc.)

Google OAuth е услуга за регистрация и идентификация, предоставена от Google Inc. и е свързана с мрежата на Google.

Събрани лични данни: различни видове данни, както са обозначени в политиката за поверителност на услугата.

Място на обработка - САЩ. Политика за поверителност


Допълнителна информация за събиране и обработка на данни


Правни действия

Личните данни на потребителя могат да бъдат използвани за правни цели от Контролиращия данните, в съда, или във фазите, водещи до възможни правни действия, произлизащи от неправилно използване на системата или негови свързани услуги.

Потребителят заявява, че е уведомен, че Контролиращият данни може да бъде задължен да разкрие лични данни, при поискване от държавни органи и държавни власти.


Допълнителна информация за личните данни на ползвателя

В допълнение на информацията, съдържаща се в Политиката за поверителност, тази система може да предостави на потребителя допълнителна и контекстуална информация, засягаща отделни услуги, или събирането и обработката на лични данни при поискване.


Системни регистрационни файлове и поддръжка

За целите на работа и поддръжка, системата и услуги предоставени от трети страни, могат да се събират файлове, които записват взаимодействия с Povikvane (системни регистрационни файлове) или да използват за тази цел други лични данни (като например IP адрес)


Информация, която не се съдържа в тази политика

Повече детайли относно събирането и обработката на лични данни могат да бъдат поискани от Контролиращия данните по всяко време. Моля, вижте информацията за контакти в началото на този документ.


Права на потребителите

Потребителите имат право, по всяко време, да знаят дали техните лични данни са съхранявани и могат да се консултират с Контролиращия данните, за да научат за тяхното съдържание и произход, да проверят тяхната точност, или да поискат те да бъдат допълнени, отменени (отписани), обновени или коригирани, или да бъдат трансформирани в анонимен формат, или да блокират каквито и да е данни, държани в нарушение на закона, също и да се противопоставят на тяхното обработване за всякакви и всички основателни причини. Исканията трябва да бъдат отнесени към Контролиращия данните на информацията за контакти, изложена по-горе.

Povikvane не поддържа функционалността “Не проследявай !”

За да определите дали някоя от услугите на трети страни, което то използва, зачита искането “Не проследявай !”, моля, прочетете техните политики за поверителност.


Промени в политиката за поверителност

Контролиращия данните запазва правото да прави промени в тази политика за поверителност по всяко време, като уведомява своите потребители на тази страница. Препоръчително е тази страница да се проверява често, както и датата на последната модификация, посочена на края на страницата. Ако даден потребител възрази срещу някоя от промените в Правилата, потребителят трябва да прекрати използването на системата и да поиска от Контролиращия данни да премахне личните му данни. Освен ако не е посочено друго, в Политиката за сигурност, отнасящо се за всички лични данни, които Контролиращият данни има за потребителите си.


Информация за тази политика за поверителност

Контролиращият данните е отговорен за тази политика за поверителност, подготвена за старт от модулите.


Определения и юридически препратки


Лични данни (или данни)

Всяка информация относно физическо лице, юридическо лице, институция или асоциация, която е, или може да бъде идентифицирана, дори индиректно, чрез препратка към каквото и да е друга информация, включваща ЕГН.


Данни за използването (или данни)

Информация, събирана автоматично от системата Povikvane (или услуги от трети страни, работещи с тази система), които могат да включват: IP адрес или домейнни имена на компютри, използвани потребителите, които използват системата, URL адреси ( единен ресурсен идентификатор), времето на заявката, методът, използван за предаване на заявката към сървъра, големината на получения файл в отговор, номерния код, посочващ статуса на отговора на сървъра (успешен резултат, грешка, и т.н.) държавата на произход, характеристиките на браузъра и операционната система, използвана от потребителя, различните детайли за време на всяко посещение (например времето, прекарано на всяка страница в системата) и детайли относно пътя, който е следван в Povikvane със специално споменаване на поредицата от посетени страници, и други параметри за операционната система на устройството, и/или IT средата на потребителя.


Потребител

Индивидът, използващ системата Povikvane, който трябва да съвпада със, или да бъде упълномощен от субекта на данните, за когото се отнасят личните данни.


Субект на данните

Юридическото, или физическото лице, за което се отнасят личните данни.


Обработващ данни (или ръководител на данни)

Физическо лице, юридическо лице, държавна администрация, или което и да е друго лице, асоциация, или организация, упълномощена от Контролиращия данни да обработва личните данни в съгласие с тази политика за поверителност.


Контролиращ данни (или Оператор на лични данни)

Физическо лице, юридическо лице, държавна администрация, или всяко друго лице, асоциация или организация с правото, също съвместно с друг контролиращ данни, да взема решения относно целите и методите на обработка на лични данни и използваните средства, включително средствата за сигурност, засягащи оперирането и използването на системата. Контролиращият данни, освен ако няма друг уточнен, е собственикът на системата Povikvane.


Системата Povikvane (или системата)

Хардуерният или софтуерният инструмент, чрез който личните данни на потребителя са събрани.


Юридическа информация

Известие към европейските потребители: това заявление за поверителност е подготвено в изпълнение на задълженията под чл. 10, ал.95/96, и под постановленията на директива 2002/58/ЕC, както е преработена от директива 2009/136/EC, на темата за Бисквитки. Тази политика за поверителност се отнася единствено за тази система.

ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И В ПОДДРЪЖКАТА НА УЕБСАЙТА

Povikvane може периодично да извършва промени в Общите условия за ползване и в ограничаването на отговорността, установени по-горе. При влизането си в този уебсайт потребителите приемат действащите в момента общи условия, както и ограничаването на отговорността. Те са задължени да спазват всички подобни изменения и поправки и следователно е необходимо да посещават периодично тази уеб страница, за да преглеждат актуалните за момента Общи условия за използване.

Povikvane може по всяко време да променя формата и съдържанието на Уебсайта.

Povikvane може по всяко време да спре функционирането на този Уебсайт с цел подновяване на съдържанието или по друга причина.

Povikvane си запазва правото да прекрати достъпа до този Уебсайт по всяко време без предизвестие.

ЗА КОНТАКТИ

При въпроси, коментари и искания, свързани с тази Политика за бисквитките, потребителите могат да пишат на contact@povikvane.io.

Тази политика е осъвременена за последен път на 19.04.2017 година.